→Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi nikdo neříká, jak mám žít

Bible - I.díl

9. listopadu 2007 v 20:41 |  ☻Moje referáty ☻
jelikož je tohle hzozně dlouhej referát (ve wordu asi na 8 stran) dám ho sem na části, v týhle bude úvod k bibly a pár příběhů, v tý další budou jen příběhy.............tak snad tu najdeš to co hledáš
Vznikal od 10. do 2. století př. n. l. Je napsán hebrejsky, aramejsky, nebo směsí těchto jazyků. Jádrem starého zákona je 5 knih Mojžíšových, obsahujících o stvoření světa a člověka, historii prvních lidí ( Adama, Evy…). Následují knihy prorocké, v nichž pokračuje historie Židů v Zaslíbené zemi, vypráví se o panování králů Davida, Šalamouna aj. Knihy letopisů osahují historii rodu Abrahama, Davida a opět panování krále Davida a Šalamouna až po babylonské zajetí.
Dále pak následují knihy proroků Ezdráše a Nehemiáše a knih Ester a Job. Další částí pak jsou Žalmy, které jsou připisovány Davidovi. Přísloví jsou přisuzována Šalamounovi a týkají se morálky a výry. Píseň písní ( tzv.Píseň Šalamounova ) je knihou milostné a svatební lyriky.


Ukázka:
I řekl Hospodin Bůh: " Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu,až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: "Toto je kost mých kostí
A tělo z mého těla!
Ať mu ženou se nazývá,
Vždyť z muže vzata jest."
Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.


Rajská zahrada a had
Bůh stvořil z hlíny člověka, muže jménem Adam. Adamovi Bůh řekl:,, Můžeš jíst v Rajské zahradě z jakéhokoliv stromu, kromě jediného uprostřed. Adam poslechl. Když Bůh viděl, že všech tvorů, které stvořil jen člověk nemá družku. Tak bůh vyňal ve spánku Adamovi žebro a stvořil ženu. Adam a Eva žili spokojeně do chvíle, než tvor stojící mezi člověkem a bohem ( had ) poradil, že pokud sní jablko ze stromu uprostřed zahrady, budou se rovnat bohu. Eva Adama umluvila a snědli to jablko. V tu chvíli pocítili poprvé vinu a neštěstí. Bůh na tento čin přišel a vyhnal Adama a Evu z ráje.
Kain a Ábel
Jak Bůh řekl, měli Adam a Eva na Zemi těžký život. Evě se narodili synové, kterým dala jméno Kain a Ábel.
Pracovali obdělávali svá pole a chystali bohu oběti na důkaz víry v něj. Jednoho dne obětovali Kain a Ábel dary bohu. Kain přinesl dar z plodin země a Ábel malé zdravé jehně. Bůh si Ábela za větší víru oblíbil více.
Kain pln žárlivosti a nenávisti, že má Bůh radši Ábela, zabil svého bratra. Když Kain přišel domů, ptal se ho Bůh, kde je Ábel. Kain odvětil, že neví. Bůh se na něj rozhněval, jak mohl zabít svého bratra. Bůh Kaina poznamenal znamením, aby se vědělo, že zabil bratra, ale nikdo ho nesměl zabít (pokud by ho někdo zabil, stihl by ho sedmkrát větší trest). Znamenalo to, že za trest musel žít celý život sám a bez přátel.
Potopa
Léta míjela a na Zemi žilo mnoho bezbožných lidí. Byli zlí, kradli a neměli se rádi. Bůh pocítil lítost, že lidi stvořil a chtěl je zahubit. Mezi lidmi ale byl hodný člověk, jménem Noe, kterému se Bůh zjevil a řekl mu, že na lidi pošle potopu, a že Noe má stavět Archu proti potopě. Jak Bůh řekl, Noe udělal. Lidé se při stavbě Archy Noemovi smáli a divili se proč ji staví. Když Noe dostavěl začalo pomalu poprchat. Pršelo 40 dní a všichni lidé zahynuly. Noe na své Arše počkal až vše uschne. Zkoušel posílat holubici, několikrát se vrátila. Nakonec někde zůstala a to byl důkaz, že země je zde dobrá a úrodná. Tak Noe se svou ženou, potomky a zvířectvem vystoupil z Archy a začal nový život. Bůh ještě s Noem uzavřel smlouvu, že už nikdy na zem potopu nesešle a jako důkaz se někdy bude objevovat duha.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama