→Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi nikdo neříká, jak mám žít

Bible - VI.díl

9. listopadu 2007 v 21:00 | sarka-ks |  ☻Moje referáty ☻
Samuel vyproštěný od boha
Anna, bezdětná žena Elkána, prosila boha o syna, ten jí ho dal. Jmenoval se Samuel a stal se prorokem božím. Vychoval ho kněz Eli. Jedno se filištínští zmocnili archy úmluvy, ta jim přinesla samou smůlu, tak ji vrátili. Samuel se stal králem, protože Eli únos archy nevydržel.
Samuel a Saul
Izraelští chtěli nového velkého krále. Bůh jim zvěstoval podmínky, izraelští jich nedbali a chtěli vládce. Hospodin tedy uznal za krále opak Samuela, jmenoval se Saul. Když Saul hledal své oslice, zašel k Samuelovi a ten ho přivítal.
Saul je zvolen králem
Potom Samuel předal vládu Saulovi a ten se docela změnil. Řekl lidu izraelskému, že zavrhli boha a chtěli krále, ale toho krále jim seslal Hospodin. Saul svedl s filištíny mnoho vítězných bitev.
Jonatán poruší přísahu
Saulův nejstarší syn byl Jonatán. Jednou, když bojoval, slíbil Saul bohu, že nikdo z vojáků nesní nic do večera. Jonatán snědl, ale vojáci ho zachránili.
Saul neposlechne boha
Vojáci si nesměli od poražených Amalekitů nic nechat, ale nechali. Saul jim v tom ani nezbraňoval. Tak Hospodin Saula zprostil vlády nad izraelským královstvím.
David, Jišajův syn
Saul byl bohem zavržen a tak hledal Samuel nového vůdce. Hospodin ho poslal k Jišajovi, že jeden z jeho synů bude králem. Na Saula přišla choroba a Samuel mu poradil, že ho uzdraví jenom hudba. David hrál na harfu a tak pro něj nechal král poslat. Hudba přinášela králi úlevu.
David a Goliáš
Při bojích s filištíny poslal Jišaj po Davidovi jídlo svým bratrům. David tam jde a dostane se do boje s Goliášem. Prakem mu střelí do hlavy a pak ho probodne.
Saulova žárlivost
Saul žárlil na Davida pro jeho slávu. Chtěl ho zabít. Jednou v jeskyni David ušetřil králi život a Saul ho zase začal mít rád.
David se ožení se Saulovou dcerou
Saula zase popadne strach o trůn, tak chce znovu zabít Davida. David odolává a za zabití dvouset vojáků si vzal Saulovu dceru Míkal. Potom mu Míkal pomůže utéci tajným oknem, když vojáci obklíčili jeho dům.
David a Jonatán
David s Jonatánem byli kamarádi od dětství i přes otcovu nenávist k Davidovi. Jonatán doporučil Davidovi odchod, ten odešel k filištínskému králi Akíšovi do služby.
David a Abigail
Abigail byla žena Nabala, který se na Davida rozhněval a chtěl ho zabít, David to věděl a skoncoval by s ním. Abigail se u Davida přimluvila.
David králem
Saul a Jonatán padli v bitvě a tak se David vrátil jako král. Dobil Jeruzalém a převezl tam Archu. Chtěl postavit chrám bohu, ale Hospodin zvěstoval, že ještě není čas.
David a Betsabe
Jednou David uviděl kopající se ženu. S ní pak čekal dítě, ale ona byla vdaná. Tak nechal zabít manžela Betsabe. Hospodin ho potrestal tím, že jeho syn zemřel.
David a Absolón
Davidův syn Absolón byl nejkrásnější v celém Izraeli. Byl dobrotiví, získal si přívržence a chtěl se stát králem. David dobrovolně odešel, ale s ním i jeho milovníci. Došlo k bitvě, kde Absolón padl. David pak litoval.

Davidova smrt
David věděl, že umírá a tak jmenoval králem svého syna Šalamouna, potom zemřel.
Šalamoun králem
Šalamoun byl pomazán za krále, i přes problémy se svým bratrem, jak si to Betsabe a David přáli.
Šalamounův soud
Šalamoun bal mladý a nezkušený a prosil boha o moudrost. Bůh mu ji dal a Šalamoun se stal nejchytřejším ze všech lidí. Ti k němu chodili se rozsuzovat. Jednou svou chytrostí rozsoudil dvě ženy, chtějící jedno dítě.
Stavba chrámu
Šalamoun žil už čtyři roky a rozhodl se pro stavbu chrámu, kde budou uchovávat archu úmluvy. Tak všichni Izraelité poctivě procovali až dílo slavnostně dokonali a archu schovali.
Návštěva královny ze Sáby
Jednou přijela za králem Šalamounem královna ze Sáby, která mu přivezla mnoho darů. Královna se přesvědčila, že Šalamoun je velmi chytrý. Potom odjela. Král připojil mnoho okolních království, měl mnoho manželek, které vyznávaly jiná náboženství. Časem začal tyto náboženství vyznávat i král. Hospodin ho za to potrestal, že po jeho smrti se Izraelité rozdělí na dva proti sobě bojující národy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama