→Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit, tak ať mi nikdo neříká, jak mám žít